Κ-12 Θέση Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ανοιχτή – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών ΜΙΤ Scheller

0
Κ-12 Θέση Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ανοιχτή – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών ΜΙΤ Scheller

Κ-12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Comparative Media Studies/Writing-MIT Scheller Teacher Education Program (STEP)/Education Arcade, για να συμμετάσχετε σε μια άκρως συνεργατική ομάδα. Θα αναλάβει δύο πρωταρχικούς ρόλους: 1) επιμέλεια υπαρχόντων πόρων και συνδημιουργία πρωτότυπου προγράμματος σπουδών υπολογιστών για ενσωμάτωση στις τάξεις 5-8. και 2) σε ρόλο επαγγελματικής ανάπτυξης και καθοδήγησης δασκάλου ανάπτυξη και διευκόλυνση της ομαδικής και εξατομικευμένης PD (εργαστήρια, καθοδήγηση και συνεργασίες σκέψης) βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς γυμνασίου και γυμνασίου να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες ως μέρος της έρευνας, της έρευνας και της έρευνας τους και Εκμάθηση STEM. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την υπηρεσία ως εσωτερικών εμπειρογνωμόνων στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες. συνεργασία με σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών για την επαναληπτική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος PD για το πρόγραμμα σπουδών τεχνητής νοημοσύνης στο γυμνάσιο. κατάρτιση/υποστήριξη εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν πρόγραμμα σπουδών/EdTech. καθοδήγηση/ καθοδήγηση δασκάλων, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και συνεργασία σκέψης καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες/γνώσεις για την ενσωμάτωση της EdTech στην πρακτική στην τάξη. ανάπτυξη/διατήρηση γνώσεων για εργαλεία/πλατφόρμες και προγράμματα σπουδών MIT και STEP EdTech. Συμβολή στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και δραστηριοτήτων· Αλληλεπίδραση με συν-σχεδιαστές δασκάλων· υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών γύρω από το πρόγραμμα σπουδών και το PD· και βοήθεια σε άλλους τομείς όπως απαιτείται.

Εργασιακές απαιτήσεις

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Πτυχίο σε συναφές τομέα. πενταετής σχετική εμπειρία· χαρτοφυλάκιο εργασιών που αποδεικνύει την επιτυχή εφαρμογή αποτελεσματικών, καινοτόμων εφαρμογών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στέρεη γνώση της επιστήμης των υπολογιστών/υπολογιστικής σκέψης. διδακτική εμπειρία στο γυμνάσιο και/ή στο γυμνάσιο χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις που βασίζονται σε έργα που υποστηρίζουν την οργάνωση μαθητών· εμπειρία ή/και ενδιαφέρον για επίσημη/άτυπη καθοδήγηση εκπαιδευτικών· ευκαμψία; και ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέρος μιας συνεργατικής ομάδας. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ: μεταπτυχιακό σε τομέα STEM. ολοκληρωμένη γνώση μιας ή περισσότερων γλωσσών προγραμματισμού που απευθύνονται σε μαθητές (π.χ. Scratch, App Inventor, StarLogo). γνώση υπολογιστικής μοντελοποίησης/προσομοίωσης. εμπειρία εργασίας με εκπαιδευτικούς ως μαθητές και ανάπτυξη και διευκόλυνση εργαστηρίων ή άλλων επαγγελματικών μαθησιακών εμπειριών· και εξοικείωση με τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης.

Εύρος μισθών: 70.000-85.000 $, ανάλογα με την εμπειρία.

Μπορεί να απαιτούνται περιστασιακά ταξίδια εσωτερικού και/ή εξωτερικού.

Πρόκειται για μια θέση πλήρους απασχόλησης, προσωρινή, επί τόπου δωδεκάμηνη θέση με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τη χρηματοδότηση και τις ανάγκες του έργου. Θα απαιτηθεί κάποια προσωπική εργασία, αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη υβριδικές καταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο εδώ να υποβάλετε αίτηση μέσω της πύλης καριέρας του MIT.

ΑΡΙΘΜΟΣ δουλειας: 21434

Schreibe einen Kommentar